Contributie

Ieder lid van Scoutinggroep Minerva betaalt evenveel contributie. Voor het jaar 2020 is de contributie  € 10.- per maand.

De contributie wordt door middel van eigen overschrijving over gemaakt naar de penningmeester. 
Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Overige kosten
Verder dien je rekening te houden met de kosten van de Scoutfit, groepsdas en de benodigde instalatietekens voor op je scoutfit.
Maar ook bijdragen voor weekend- en zomerkampen. Er wordt per kamp een apart bedrag gerekend dat kampgeld wordt genoemd, in het kampgeld zitten bijvoorbeeld alle kosten voor de kampen; zoals eten, verzekering, huur van accommodatie (of kampeerterrein), activiteiten, etc.

Afmelden als lid
Hoewel wij natuurlijk hopen dat iedereen lang lid van onze groep blijft, is er altijd de mogelijkheid om je lidmaatschap op te zeggen.

Onze contributieperiodes lopen steeds over 1 maand. Opzeggen kan voor het einde van de maand. Dat wil zeggen dat we bij ontvangst van een opzegging altijd kijken naar de eerst volgende vervaldatum en per die datum het lidmaatschap beëindigen.

Over het algemeen zal dat betekenen dat er na de opzegging nog eenmaal contributie wordt geheven. U ontvangt van de opzegging altijd een bevestiging. In deze bevestiging van de ledenadministratie zal altijd aangegeven worden of er nog contributie geheven wordt.

Om uw zoon of dochter of jezelf af te melden als lid van Scoutinggroep Minerva vragen we u om een mail te sturen naar info@scoutingMinerva.nl. We vragen u om ook het betreffende leidingteam te informeren over de opzegging.